اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شریفی: از لحاظ ذهنی به این برد نیاز داشتیم