تعمیر تلویزیون ال جیمس الیاژیارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

هدف: تسلط بر تمام جزئیات/ آنالیزور السد در جایگاه ویژه چه می‌کرد؟