اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیر: وزیر ورزش را دیدید، سلام مرا هم برسانید!