اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با دفاع فشرده حریف نمی‌شد موقعیت زیادی خلق کرد