اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با این شرایط مربی ایرانی برای تیم ملی کارآمدتر است