اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول آلمان به بلژیک توسط فولکروگ