اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هواداران تیفوسی داماش در اهواز هم داماش را حمایت کردند