اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اختصاصی از قطر - تماشاگران مراکشی بدون بلیط وارد ورزشگاه شدند