اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شبیه سازی دیدار سنگال - اکوادور با لگو