حال و هوای استادیوم آزادی قبل از دیدار استقلال - سپاهان