تا سال 2026؛/ رسمی: مدافع ملی‌پوش برایتون به آرسنال پیوست