اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با تاکید یکی از دستگاه‌های نظارتی؛ / ساکت با ذکر دلیل استعفا داد