اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول آاس رم مقابل فاینورد (زانیولو)