بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …آموزش آنلاین زبان : برگزاری کلاس …فروش و واردات قطعات الکترونیکی …ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب