اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از هت‌تریک در قهرمانی تا یک دوگانه دیگر؛ / پرسپولیس و خورشیدی: دو قهرمانی، دو فتح دربی