نصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …همکاری برای دورکاری از سراسر کشورآموزشگاه موسیقی آوادیسدستگاه دوخت دستی

دفاعیه فاضلی: هنوز با شهر خودرو شروع نکرده ام / به تیمم ایمان داشتم؛ چرا باید استعفاء می دادم ؟