مبلمان آمفی تئاتر،رض کوچراغ لب پله روکار mcrطراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …آموزشگاه زبان چینی شرق تهران

دروازه‌بان سابق استقلال برای آلومینیوم بازی می‌کند