آرایشگاه مردانه و داماد حمید بخشیبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …تدریس خصوصی زبان آلمانیرول ملحفه و رول روتختی یکبار مصرف …

آجرلو: تا فوتبال را غیر فوتبالی ها اداره می‌کنند همین وضعیت است