در آستانه آغاز فصل جدید؛/ آرتتا: فصل پیش به دلایل متعدد برای همه فصل سختی بود