از دیدار با سپاهان تا حواشی جام حذفی با احمد موسوی