اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اینزاگی: بعد از یک شکست تلخ، این پیروزی لازم بود