اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فجر سپاسی و خرید یک بازیکن جدید