اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول پرتغال به سوئیس توسط گونچالو راموس