اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توجیهی ندارد که یک داور در جشن قهرمانی حاضر باشد