اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول سوئیس به صربستان توسط شکیری