اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نسلی که در حال پوست‌اندازی است/ عراق؛ حریف سنتی که دیگر مثل قبل نیست (عکس)