اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم بیشتر با کشتی فرنگی ارتباط برقرار می‌کنند