حذف «وفایی» از رقابت‌های اسنوکر قهرمانی انگلستان

حذف «وفایی» از رقابت‌های اسنوکر قهرمانی انگلستان