تعصب تیم ملی را می کشم و قصد کنار رفتن ندارم/ کاپیتان بسکتبال زنان؛ پرامید در 40 سالگی

تعصب تیم ملی را می کشم و قصد کنار رفتن ندارم/ کاپیتان بسکتبال زنان؛ پرامید در 40 سالگی