اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دقیقی: این تیم می‌تواند تمام تیم‌ها را شکست بدهد