اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فاضلی: قیمت ۲ بازیکن خارجی اندازه یک ایرانی بود