رییس فدراسیون والیبال: هنوز راه زیادی تا پایان مسابقات باقی مانده