اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شناختی خوبی از حریف داشتیم و آنها را کنترل کردیم