اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زرینی: اگر در ایران قهرمان نمی شدیم، خیلی بد می شد