اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باز هم در دیدار چلسی؛ نیاز یک هوادار به پزشک