اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درخشان: کمیته فنی باید برای جذب بازیکن تصمیم بگیرد