اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشنهادحقوق٣٠میلیونى، دلیل استعفای میران