اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشویق هواداران مراکشی قبل از دیدار با اسپانیا