برس سیمیفروش پودر ماهی، پودر گوشت، پودر …از اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردون

صحبتهای مصطفوی پس از دیدار استقلال و شهرخودرو