اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هر دو تیم نتوانستند از موقعیت‌هایشان استفاده کنند