تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …سقف پاسیو . اجرای نورگیردستگاه تسمه کششرکت قهرمان تاور

از دیدار گلزار و کارلوس تا ناراحتی بوژیدار رادوشوویچ