اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حداقل 7 یا 8 بازیکن از پرسپولیس باید دعوت شود!