اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رحمتی در حلقه طرفداران آبادانی پس از بازی با صنعت نفت