پارک دو پرنس، میزبان توپ طلای هفتم لیونل مسی

پارک دو پرنس، میزبان توپ طلای هفتم لیونل مسی