آموزش تخصصی ترومپت و سایدراماز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

مرور جام ملت های اروپا در سال 1988