اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابوالقاسم پور: گزینه داخلی بهتر از کی‌روش نداشتیم؟