اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبدالعزیز: امکانات اصفهان خارج از تصور بود