یزدانی : باز هم یک پنالتی برای استقلال نگرفتند

یزدانی : باز هم یک پنالتی برای استقلال نگرفتند