اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گردان: متاسفانه روی اشتباه من گل مساوی زده شد