اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افشاریان: هیچ رانتی در مورد آقای شریفی وجود ندارد